مقاله در مورد اشعه ایکس هسته ای

مقاله در مورد اشعه ایکس هسته ای

… دانلود …

مقاله در مورد اشعه ایکس هسته ای دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد اشعه ایکس هسته ای کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد اشعه ایکس هسته ای،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد اشعه ایکس هسته ای :

اشعه ایکس هسته ای

بعضی اتمهای رادیواکتیو، پرتو تشعشع می کنند؛ گاهی طول موج این اشعه به اندازه ای زیاد است که وارد قلمرو اشع ایکس می شود. مثلاً ، هسته Fe 57 اشعه ای با طول موج = Ao 860/0 ، ایریدیوم 191 اشعه ای با طول موج Ao 096/0 = منتشر می کند. استفاده از این منابع خیلی راحت است زیرا به منبع انرژی خارجی نیاز ندارند متاسفانه به علت تابش بسیار ضعیفی که دارند برای بیشتر کاربردهای اشع ایکس، نمی توانند منابع مناسبی باشند.

اشع ایکس کیهانی. منابعی از اشع ایکس در جهان وجود دارند، ولی این اشعه ها در جو زمین جذب نمی شوند. با عصر ماهواره هاست که «اختر شناسی با اشعه ایکس « اختر شناسی با شاعه ایکس» آغاز به کار کرده است. اگر تا کنون 500 منبع ردیابیو نشانه گذاری شده است، پیش بینی می شود که این تعداد به طور قابل ملاحظه ای افزایش یابد.

برخی ستارگان منابعی برای تشعشع سنکروترون هستند، علت ذرات بارداری است که مسیرهایشان به توسط میدانهای مغناطیسی به حالت انحنا درامده است. سازو کار دیگر «اثر کامپتن وارونه»2 است: انرژی یک فوتون بر اثر برخورد با یک ذره، با سرعتی نزدیک به سرعت نور، زیاد می شود. ازسوی دیگر منابع پخشی شامل تشعشع حرارتی گازی است، که به علت دمای بسیار بالا ( K 106)ی آن، صدور اشعه ایکس تا قلمرو گسترش می یابد.

لیزر با اشع ایکس. آزمایشهای متعددی انجام شده است؛ ولی دشواریهای دستیابی به لیزر، با کاستن طول موج، بسرعت زیاد می شود، و در آن لحظه، مسئله لاینحل باقی می ماند.
انواع مختلف پیداگرها را برای مطالع خواص گوناگون اشع ایکس به کار می برند، در حالی که هم توان یونند این تشعشع منبعث و مشتقاز اتم خنثایی است، که بر اثر ضربه فوتون به یک یون مثبت و یک الکترون تجزیه می شود.

1- عکاسی
فوتونهای ایکس، مانند فوتونهای نورانی، دربرومور نقره نامیز عکاسی،مولد جوانه های هستند که تحت تاثیر داروی ظهور عکاسی، به دانه های ریز نقره،که فیلم را سیاه می کند، تبدیل می شود میزان سیاه شدگی فیلم متناسب با حاصلضرب شدت نوردر زمان نور است ، البته تا موقعی که به حد اشباع نرسیده باشد. روی فیلمی که زیاد در معرض تابش نور نباشد، تغییر ساه شدگی، تغییر شدت پرتوهای رسیده به نقاط مختلف را بیان می کند. مرغوبیت یک نا میز عکاسی در آن است که هم از قدرت تفکیک و جداسازی خیلی خوب برخوردار باشد.

اما روش عکاسی اشکالات و معایبی هم دارد: نخست ضعف حساسیت پوسته است.برای درک میزان این حساسیت می توان در نظر گرفت که: فیلم برای سیاه شدگی قابل استفاده ، باید در هر 2 m یک فوتون دریافت کند. برای افزایش حساسیت باید دانه ها درشت تر، ضخامت نامیز بیشتر و هر دو طرف فیلم آغشته به نامیز باشد.
2-اطاق یونش
تابه های اشعه ایکس از اتاقی که از یک گاز مانند آرگون یا کسنون پر شده، و از بین دو صفحه ، که یکی از انها به زیمن و دیگری به یک پتانسیل چند صد ولت متصل شده، می گذرد. هنگامی که میدان الکتریکی کافی باشد، تمام الکترونهایی که از اتمهای یونیده به بیرون جهیده اند، به توسط صفحه جذب می شوند و جریان یونش، که برقرار می شود، متناسب با تعداد فوتونهای جذب شده در گاز است ( به همین جهت ترجیح داده می شوداز گاز کسنون که برای اشعه ایکس قابلیت جذب آن کم است، استفاده شود).

این جزیان در حدود 8-10 تا Ao 12- 10 می باشد. این کمیت با پیشرفت تکنولوژی فعلی براحتی قابل اندازه گیری است.
اتاقک یونش، نخستین ابزار اندازه گیری شدت اشعه ایکس بوده است (Bargg ،1912)، اما در حال حاضر شمارگرهای حساستر و راحت تر با آن به رقابت برخاسته اند.
2- شمارگرهای فوتونها

شمارگرهای گایگر- مولر عبارت از استوانه ای به قطر 2 تا 3 سانتیمتر است، که یک رشته سیم بسیار نازک فلزی در طول محورش کشیده شده است. بین هر دو سر سیم اختلاف پتانسیل پیوسته ای از 1000 تا 1500 ولت برقرار شده است، رشته فلزی آنود یا قطب مثبت را تشکیل می دهد.شمارگر از گازی با فشار کم پر شده است (مثلا از مخلوط آرگون – متان با فشار CmHg 10 ) . از دریچه ای که از اشعه ایکس شفاف باشد،با تابه ای، خیلی نزدیک به رشت مرکزی، می گذرد.
هنگامی که یک فوتون ایکس یک اتم گاز را پوشیده می کند، الکترون آزاد شده، بر اثر میدان

الکتریکی خیلی شدید موجب در طرف دیگر رشته، شتابدار شده، به نوب خود دیگر اتمها را یونیده می کند: به این ترتیب یک تخلیه الکتریکی به راه می افتد، که برای ترکیبات مناسب جو، خود به خود متوقف می شود. ضرب الکتریکی به آسانی ثبت شده است: بنابراین می توان فوتونها را تک تک شمرد و شمار آنها را نمایان ساخت.

3- پیداگری به وسیل فلوئورسانس
پاره ای اجسام که در معرض تابش اشع ایکس قرارمی گیرند، نور قابل رویت از خود صادر می کنند؛ مثلاً پلاتینوسیانور باریوم نور قابل رویت سبز دارد، سولفور روی که بر اثر ناخالصیهای مناسبی فعال شده باشد، نور قابل رویت آبی دارد.فوتونهای ایکس، برخی اتمها یا مولکولها را تحریک می کنند، که هنگام بازگشت به حالت بنیادی (=حالت قبل از تحریک) فوتونهای نورانی یا فوق بنفش صادر می کنند. از این پدیده نورافشانی در پیداگرهای گوناگونی استفاده شده است.

رادیو سکوپی. یک صفحه رادیوسکوپی، از یک مقوا که با لایه ای از ماد فلوئورسان پوشیده شده باشد، تشکیل شده است. در این صفحه که در معرض تابش یک تاب اشعه ایکس قرار گرفته، سایه ای کم و بیش تاریک، از اشیایی که بین منبع اشعه ایکس و صفحه رادیو سکوپی واقع شده اند،ظاهر می شود. شدت تاریکی سایه به میزان جذب کنندگی نقاط مختلف اشیاء ( بین منبع و صفحه) بستگی دارد. این تکنیک که در مورد آزمایشهای پزشکی مورد استفاده قرار گرفته است، فقط جنبه کیفی دارد و تنها در تاریکی می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد.

شماره گر چشمک زن. اگر یک فوتون ایکس، در بلور یدور سودیوم (Nal) که با افزودن ناخالصی تالیوم فعال شده، جذب شود، یک جرقه ایجاد می کند: چون بلور
شفاف است، این علامت می تواند به توسط یک چشم الکترونی که پشت بلور واقع شده، ثبت شود. و به یک ضربه الکتریکی ( تکانه) تبدیل شده به دستگاه شمارش فرستاده شود. این است مبنای شمارگر چشمک زن که دارای پاره ای مزایا ست.

5- پیداگرهای با اثر نورا برقی
اگر تابه اشعه ایکس بر روی یک سطح جامد، مثلا فلزی برخورد کند، اتمهای سطحی که یونیده شده اند الکترونهایی پخش می کنند، که انرژی حرکتی بعضی از انها زیاد است. همچنین اگر یک ورقه سرب پشت ورق عکاسی گذاشته شده باشد، این ورقه سربی اثرصفح تقویت کننده را خواهد داشت، زیرا نامیز به توسط الکترونهای فتوالکتریک ، که ورقه سربی آنها را پس زده متاثر شده است.

«تقویت کننده تصویر» عبارت از یک لوله الکترونی است که وجه مقدم آن فوتوکاتودی است که در معرض تابش اشعه ایکس قرار گرفته و الکترونهای نوری به طرف داخل صادر می کنند. این الکترونها، به توسط ولتاژ بالایی که به لوله داده شده، شتابیده شده اند و، از سوی دیگر این الکترونها، بر روی یک صفح فلوئورسان که در پشت تقویت کننده واقع است، متمرکز شده اند. به این ترتیب بسیار درخشانتری از رادیوسکوپی مستقیم به دست می آید، این تصویر را حتی در یک سالن بسیار روشن می توان دید، و یا حتی از آن عکسبرداری کرد.
6

– پیداگرهای نوین
در حال حاضر مجموع گوناگون و گسترده ای از پیداگرها تهیه شده است، این مجموعه از پوسته عکاسی ساده تا شمارگرهایی را شامل می شود که عملا به آخرین حد حساسیت خود رسیده اند و می توانند تقریباً همه اشعه ایکس دریافت شده را ثبت نمایند.
با وجود این در طی سالهای اخیر دستگاههای پیداگری ارائه شده است که به روش قابل ملاحظه ای سرعت دریافت داده ها در مورد آنها زیاد شده و به این ترتیب راه کاربردهای نوین اشع ایکس گشوده شده است. اساس این پیداگرها مبنی بر ثبت «داده های دیگر» و، در عین حال، تعداد فوتون دریافت شده است.

اینک خواصی از اشعه ایکس را از نظر خواهیم گذراند که با مبانی فیزیکی پدیده ها و کاربردهای اشعه ایکس در ارتباط است.
به طور دقیق، جذب که به توسط «ضریب جذب » اندازه گیری شده است، عبارت از استهلاک نسبی شدت در یک صفح خیلی نازک به جرم واحد سطح می باشد.
dm Dm(g/cn2):dI/I= –
بنابراین شدت منتقل شده، به صفحه ای به جرم سطحی m ، از رابط زیر بدست می آید:
I=Ioexp(- m)

از ضریب خطی جذب که مربوط به ضخامت صفحه ،x ، است نیز استفاده می شود و رابطه آن به صورت زیر است:
I=Ioexp(- x)
به آسانی ثابت می شود که است. جرم حجمی صفحه، بر حسب g/cm3 است.
ضریب جذب شامل دو جز است، جزء اول آن معرف جذب واقعی (یا نورابرق) است. و جزء دوم کاهش (شدت) بر اثر پراکندگی می باشد.
اساس پدید جذب واقعی مربوط به تاثیر فوتونهای ایکس بر روی الکترونهای اتمی بویژه بر

الکترونهای لایه های داخلی است. از آنجا که حالت الکترونهای داخلی به پیوندهای شیمیایی بین اتم و اتمهای مجاورش بستگی ندارد بنابراین با یک تقریب خیلی خوب رفتاراتمها به گونه ای است که گویا جدا از یکدیگرند جذب یک جسم مرکب صرفاٌ مجموعه ی جذب اتمهای سازای آن جسم است به طور کلی می بینیم که جذب اشعه ی ایکس باجذب اشعه نور متفاوت است: سرب، بلور، و فلزدر برابراشعه ایکس تاثیر همانندی دارند.

هر ماده ای که در معرض تابش یک تابع اشع ایکس قرار گیرد، تشعشعی با همان

طول موج، یا با طول موجی خیلی نزدیک به آن، در همه جهات صادر می کند: این پدیده پخش نام دارد.
به طور کلی تشعشع پخش شده نسبتاً ضعیف است، با اینهمه از چند نقطه نظر حائز اهمیت می باشد: در بدو امر، این پدیده مبنای کاربرد اصلی اشع ایکس در آزمایشگاهها و پراش به توسط بلورهاست؛ از سوی دیگر، از نقطه نظر اساسی، وجود «فوتون» در این پدیده به طور تجربی کاملاً مشهود و نمایان است.
1- پخش به توسط یک الکترون آزاد

نظریه های کلاسیک و کوانتومی برای مسئله دو راه حل کاملاً متمایز ارائه می دهند.
نظریه کلاسیک تامسن. تحت تاثیر میدان الکتریکی موج تابشی، الکترون شروع به ارتعاش کرده، در نتیجه موجی صادر می کند، که معادلات بر قاطیسی کلاسیک دامنه و چگونگی پخش آن را در فضا معین می کند. این موج پخش شده همان «بسامد» (فرکانس) موج محرک، وفازی پیوسته دارد.
پخش کامپتن یا نا پیوسته. با توجه به اینکه پخش از « برخورد یک فوتون بر روی یک الکترون» ناشی شده است؛ فوتون پس از برخوردف منحرف می شود و الکترون عقب نشینی می کند(شکل 4)، انرژی فوتون پخش شده، به علت واگذاری مقداری از انرژی خود به الکترون کم شده است.

بنابراین پخش همراه با «افزایش طول موج» پیش بینی می شود؛ از سوی دیگر هیچ رابطه فازی بین اشع تابشی و پخش شده وجود ندارد: پخش ناپییوسته است.
فرآیند شبیه به برخورد کشسان (الاستیک) دو ذره در مکانیک است: بنابراین این فرآیند بقای انرژی و بقای اندازه حرکت دستگاه فوتون الکترون را محقق می سازد.معادلات مکانیک (نسبیتی) «اگر تغییرات نسبی طول موج به حد کافی ضعیف باشد» به صورت:

است، یا طول موج کامپتن برابر است با A o024/0 و 2 زاویه پخش است. افزایش طول موج به طول موج تابشی بستگی ندارد؛ ولی هنگامی که زاویه پخش از 0

تا 180 درجه تغییر کند، افزایش طول از 0 تا A o 048/0 تغییر خواهد کرد. بنابراین آهنگ افزایش طول برای اشعه ایکس با طول موج بالاتر از A o 1 ، نسبتاً ضعیف است ولی برای اشعه ایکس سخت، مهم است.
3- پخش به توسط یک اتم منفرد
آزمایش کامپتن ثابت کرده است که علاوه بر تشعشع تغییر یافته، تشعشع پخش شده ای با طول موج تغییر نیافته هم وجود دارد. این امر از نظریه پخش، به توسط اتم، با z الکترونش در حالتهای پیوندی، بخوبی نتیجه می شود. نتایج اصلی آن از اینقرارند:
کسر پیوسته. امواج امواج پیوسته ای که به توسط z الکترون پخش شده تداخل می کنند: شدت موج منتجه برابر با f2Ie است؛ Ie بنابر نظریه تامسن شدت پخشبه توسط یک الکترون آزاد و « f ضریب پخش اتمی است»: این ضریب تابع زاویه پخش 2(یا به عبارت دیگر ) است، و بنابر چگالی الکترونی در اتم، که شده به توسط مکانیک کوانتومی به سدت آمده، محاسبه می شود. ضریب پخش با زاویه پخش به ازای اندازه z برای زاویه صفر به بعد کم می شود. شکل 5 دو نمونه از
آن را – برای یک اتم سنگین، Hg ، و یک سبک، -Na+ نشان می دهد.

کسر ناپیوسته. شدت پخش به وسیله یک الکترون که با تغییر طول موج همراه است با زاویه پخش زاید می شود، به طوری که اندازه اش به ازای زاویه پخش صفر است. و به ازای اندازه های بزرگ طبق نظریه تامسن به سمت شدت پخش الکترون آزاد میل می کند. چون امواج پخش شده به توسط الکتورنهای مختلف اتم (بدون پیوند) گسسته اند، شدتشان بسادگی با یکدیگر جمع می شود، بنابراین شدت ماکزیمم z برابر شدت تامسن است.

اختلاف طول موج همان اختلافی است که نظریه کامپتن پیش بینی کرده است. با این تفاوت که: به علت اندازه حرکت الکترون پخش کننده، طیف تشعشع کامپتن، در اطراف انداز داده شده به توسط فرمول کامپتن، پهنتر شده است.
اگردو نمونه پخش با یکدیگر مقایسه شود، دو حالت حد ساده آشکار می شود: برای اتمهای متوسط یا سنگین و پرتوهای طول موج Ao 1 با بیشتر پراکندگی کامپتن عملا در برابر پخش پیوسته (پیوند) قابل چشم پوشی است. برای عناصر سبک که در معرض تشعشع با طول موج کوتاه (کمتر از Ao 1/0 ) واقعند، پراکندگی پیوسته در برابر پراکندگی کامپتن قابل اغماض است. در وضعیتهای بینابین، هر دو نمونه پراکندگی با هم وجود دارد البته به نسبتی که به طول موج و به عدد اتمی عنصر پخش کننده بستگی دارد.
3-پخش به توسط ماده
اکنون به حالت واقعی، مجموعه ای از اتمهای سازای یک قطعه ماده بر می گردیم. امواج پیوسته پخش شده به توسط هر اتم تداخل می کنند و«موج پراشی» را به وجود می آورند، که به وضعیت متقابل اتمها، یعنی به ساختمان اتمی ماده بستگی دارد.
بر عکس، امواج ناپیوسته پخش کامپتن تداخل نمی کنند و شدت کامپتن به طور ساده، مجموع شدتهای کامپتن هم اتمهاست.
نتیجه گیری
1- در آزمایشهای پراش، با تشعشعهای با طول موجی در حدود Ao 1 ، زمینه پیسوته (نشری) پخش کامپتن همیشه ضعیف- و در بیشتر حالات حتی نا محسوس – است. این امر نمی تواند در مورد پراشهای با چگالی ضعیف، که به توسط ماده متشکل از عناصر سبک به وجود آمده، صادق باشد: هم چنین در یک نمودار سیلیس بی شکل که با تشعشع Mok گرفته شده، به سوی زاویه های بزرگ، تشعشع کامپتن 4 بار از تشعشع پراشی شدیدتر است.

2- در مورد پرتوهای «سخت» که پرتوافکن عناصر سبک هستند، پخش تقریبا به طور

کامل مربوط به اثر کامپتن است، شدتهای پخش شده می توانندحائز اهمیت باشند.

با سلام،محصول دانلودی مقاله در مورد اشعه ایکس هسته ای آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله در مورد اشعه ایکس هسته ای هدایت میشوید
مقاله در مورد اشعه ایکس هسته ای

مقاله تاثیر عدد رینولدز بر روی خطوط جریان داخل یک کویتی با شرط انتقال حرارت

 مقاله تاثیر عدد رینولدز بر روی خطوط جریان داخل یک کویتی با شرط انتقال حرارت

… دانلود …

مقاله تاثیر عدد رینولدز بر روی خطوط جریان داخل یک کویتی با شرط انتقال حرارت دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر عدد رینولدز بر روی خطوط جریان داخل یک کویتی با شرط انتقال حرارت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثیر عدد رینولدز بر روی خطوط جریان داخل یک کویتی با شرط انتقال حرارت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر عدد رینولدز بر روی خطوط جریان داخل یک کویتی با شرط انتقال حرارت :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
حمید مساح انجمن علمی مهندسی مکانیک، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی،یزد، ایران
سید امیر عباس علومی – استادیاز، گروه مهندسی مکانیک، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده:
در این مقاله به بررسی اهمیت شبیه سازی جریان در یک حفره با سرپوش متحرک همچنین به معرفی قابلیت ها نرم افزار گمبیت و فلوئنت در شبیه سازی جریان در کویتی با افزایش عدد رینولدز از 1000 به 2000 و مقایسه ی خطوط جریان مرکزی با افزایش عدد رینولدز پرداخته است. هرچه گرانروی مایعی بیشتر باشد، برای ایجاد تغییر شکل یکسان، به تنش برشی بیشتری نیاز است. به عنوان مثال گرانروی عسل از گرانروی شیر بسیار بیشتر است. پس می توان اینگونه نتیجه گرفت که هرچه گرانروی ماده بیشتر شود سرعت جریان با آن رابطه مستقیم دارد، افزایش می یابد و بالعکس.

اینک شما با جستجوی عبارت مقاله تاثیر عدد رینولدز بر روی خطوط جریان داخل یک کویتی با شرط انتقال حرارت وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مقاله تاثیر عدد رینولدز بر روی خطوط جریان داخل یک کویتی با شرط انتقال حرارت

مقایسه باورهای غیر منطقی مادران دارای فرزند معلول ذهنی شدید یا عمیق با مادران دارای فرزند عادی

مقایسه باورهای غیر منطقی مادران دارای فرزند معلول ذهنی شدید یا عمیق با مادران دارای فرزند عادی

… دانلود …

مقایسه باورهای غیر منطقی مادران دارای فرزند معلول ذهنی شدید یا عمیق با مادران دارای فرزند عادی دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه باورهای غیر منطقی مادران دارای فرزند معلول ذهنی شدید یا عمیق با مادران دارای فرزند عادی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقایسه باورهای غیر منطقی مادران دارای فرزند معلول ذهنی شدید یا عمیق با مادران دارای فرزند عادی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقایسه باورهای غیر منطقی مادران دارای فرزند معلول ذهنی شدید یا عمیق با مادران دارای فرزند عادی :

سال انتشار : 1386

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : توانبخشي

تعداد صفحات : 6

هدف: تحقیق حاضر به منظور مقایسه باورهای غیر منطقی مادران دارای فرزند معلول ذهنی شدید یا عمیق با مادران دارای فرزند عادی 14-6 ساله شهر تهران انجام گرفت.روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت تحلیلی، مقطعی و مقایسه ای از نوع مورد – شاهدی بوده و 80 نفر از مادران دارای فرزند معلول ذهنی شدید یا عمیق مراجعه کننده به مراکز خدمات بهزیستی تهران بصورت تصادفی منظم از دو مرکز توانبخشی شهر تهران و 80 نفر از مادران دارای فرزند عادی جهت همتا سازی به عنوان گروه شاهد از نواحی شرق، غرب، جنوب، شمال و مرکز تهران از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و با لحاظ جور بودن در چهار متغیر؛ سن مادران، سطح تحصیلات، منطقه محل سکونت وتعداد فرزندان انتخاب شدند و به پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز (IBT) پاسخ دادند.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تی مستقل، یو مان ویتنی، مجذور کای و آزمون دقیق فیشر) انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین باورهای غیر منطقی به طور کلی و باورهای غیر منطقی سرزنش کردن خود، واکنش با درماندگی به ناکامی، نگرانی زیاد توام با اضطراب، اجتناب از مشکل، وابستگی و کمال گرایی بین دو گروه وجود دارد (p<0.05). بین مادران دارای فرزند معلول ذهنی دختر با پسر تفاوت معناداری مشاهده نشد (0.314=P). بین دو گروه مادران در چهار باور توقع تایید از دیگران (0.737=P)، انتظارات بیش از حد از خود (0.126=P)، بی مسوولیتی عاطفی (0.283=P) و درماندگی برای تغییر (0.283=P) تفاوت معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: باورهای غیر منطقی مادران دارای فرزند معلول ذهنی عمیق یا شدید بطور كلی و در اكثر خرده مقیاسهای آن بیشتر از مادران دارای فرزند عادی است و فقط باورهای توقع تایید از دیگران، انتظارات بیش از حد از خود، بی مسوولیتی عاطفی و درماندگی برای تغییر در دو گروه تفاوتی ندارد. همچنین جنسیت فرزند معلول تاثیری در باورهای غیر منطقی مادران ندارد.

كلید واژه: کودک معلول ذهنی، باورهای غیر منطقی، مادران، عقب مانده ذهنی

عنوان محصول دانلودی:مقایسه باورهای غیر منطقی مادران دارای فرزند معلول ذهنی شدید یا عمیق با مادران دارای فرزند عادی
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقایسه باورهای غیر منطقی مادران دارای فرزند معلول ذهنی شدید یا عمیق با مادران دارای فرزند عادی را در ادامه مطلب ببینید
مقایسه باورهای غیر منطقی مادران دارای فرزند معلول ذهنی شدید یا عمیق با مادران دارای فرزند عادی

رابطه سلامت محیط و روابط اجتماعی با عملکرد بالینی آنها در بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان

رابطه سلامت محیط و روابط اجتماعی با عملکرد بالینی آنها در بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان

… دانلود …

رابطه سلامت محیط و روابط اجتماعی با عملکرد بالینی آنها در بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه سلامت محیط و روابط اجتماعی با عملکرد بالینی آنها در بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه سلامت محیط و روابط اجتماعی با عملکرد بالینی آنها در بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه سلامت محیط و روابط اجتماعی با عملکرد بالینی آنها در بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

سلامت محیط یکی از مقوله های مهم در زندگی هر فردی می باشد که می تواند بر کیفیت زندگی و سلامت فرد تاثیرگذار باشد. همچنین روابط اجتماعی نیز به عنوان یکی از مولفه های کیفیت زندگی می تواند عملکرد شخص را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به اهمیت سلامت محیط و روابط اجتماعی پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سلامت محیط و روابط اجتماعی با عملکرد بالینی آنها در بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل پرستاران بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان بوده که تعداد 191 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونهگیری از نوع تصادفی ساده می باشد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های استاندارد کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و خودکارآمدی عملکرد بالینی پرستاران چراغی و همکاران ( 1388 ) می باشد. ضریب آلفای محاسبه شده برای پرسشنامه سلامت محیط، روابط اجتماعی و عملکرد بالینی به ترتیب برابر 0/83، 0/84 و 0/87 می باشد که پایایی بالایی را نشان می دهد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که: بین روابط اجتماعی با عملکرد بالینی پرستاران در بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین سلامت محیط با عملکرد بالینی پرستاران در بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی رابطه سلامت محیط و روابط اجتماعی با عملکرد بالینی آنها در بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل رابطه سلامت محیط و روابط اجتماعی با عملکرد بالینی آنها در بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان و بررسی کامل هدایت میشوید

رابطه سلامت محیط و روابط اجتماعی با عملکرد بالینی آنها در بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان

گزارش کوتاه: راهبردهای زنان شهر رفسنجان در مصارف خانگی مواد شوینده

گزارش کوتاه: راهبردهای زنان شهر رفسنجان در مصارف خانگی مواد شوینده

… دانلود …

گزارش کوتاه: راهبردهای زنان شهر رفسنجان در مصارف خانگی مواد شوینده دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کوتاه: راهبردهای زنان شهر رفسنجان در مصارف خانگی مواد شوینده کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي گزارش کوتاه: راهبردهای زنان شهر رفسنجان در مصارف خانگی مواد شوینده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن گزارش کوتاه: راهبردهای زنان شهر رفسنجان در مصارف خانگی مواد شوینده :

ای جهت ثبت رفتار زنان در خرید، نگهداری و مصرف مواد شوینده در منزل انجام گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 12 و آزمون های توصیفی مجذور کای و فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: مواد شوینده در 85% منازل در آشپزخانه نگهداری می شدند. 76.5% خانم ها به مقدار توصیه شده در برچسب مواد شوینده توجهی نداشتند. فقط 26.2% همیشه دستکش می پوشیدند. میزان عوارض پوستی و تنفسی ناشی از تماس با مواد شوینده به ترتیب، 41.2% و 17.5% بود. ابتلا به عوارض تنفسی با شاغل بودن (p=0.009)، وضعیت اقتصادی-اجتماعی (p=0.03)، عدم رعایت نکات ایمنی در نگهداری مواد شوینده و عدم برقراری تهویه موقع مصرف مواد شوینده مولد گاز ارتباط معنی دار آماری داشت (p=0.04). خانم هایی که چند ماده شوینده را با هم مخلوط می کردند و دستکش نمی پوشیدند، مشکلات پوستی را بیشتر گزارش کردند (p=0.0001).نتیجه گیری: رفتار زنان در مصارف خانگی مواد شوینده به گونه ای است که با قرار دادن آنها در معرض مواد شیمیایی، باعث ایجاد نگرانی در زمینه سلامت عمومی می باشد.

كلید واژه: رفتار زنان، مواد شوینده، مصارف خانگی

پژوهشگر گرامی فایل کامل گزارش کوتاه: راهبردهای زنان شهر رفسنجان در مصارف خانگی مواد شوینده با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل گزارش کوتاه: راهبردهای زنان شهر رفسنجان در مصارف خانگی مواد شوینده دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

مقاله مطالعه و اندازه گیری برخی عناصر فلزی (سرب، نیکل، روی، مس و آهن) در بافت عضله میگوسفیدسرتیز (Metapenaeus affinis) در استان هرمزگان

مقاله مطالعه و اندازه گیری برخی عناصر فلزی (سرب، نیکل، روی، مس و آهن) در بافت عضله میگوسفیدسرتیز (Metapenaeus affinis) در استان هرمزگان

… دانلود …

مقاله مطالعه و اندازه گیری برخی عناصر فلزی (سرب، نیکل، روی، مس و آهن) در بافت عضله میگوسفیدسرتیز (Metapenaeus affinis) در استان هرمزگان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه و اندازه گیری برخی عناصر فلزی (سرب، نیکل، روی، مس و آهن) در بافت عضله میگوسفیدسرتیز (Metapenaeus affinis) در استان هرمزگان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مطالعه و اندازه گیری برخی عناصر فلزی (سرب، نیکل، روی، مس و آهن) در بافت عضله میگوسفیدسرتیز (Metapenaeus affinis) در استان هرمزگان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعه و اندازه گیری برخی عناصر فلزی (سرب، نیکل، روی، مس و آهن) در بافت عضله میگوسفیدسرتیز (Metapenaeus affinis) در استان هرمزگان :

سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 14

این مطالعه بررسی و مقایسه غلظت عناصر فلزی سرب، نیکل، آهن و مس در بافت عضله میگوسفید سرتیز (Metapenaeus affinis) در سه منطقه قشم، بندرخمیر و بندرلافت در استان هرمزگان است. نمونه برداری در تابستان و زمستان 1394 صورت پذیرفت. پس از بیومتری 180 نمونه ی صید شده، بافتهای عضله جداسازی شدند. آماده سازی و آنالیز نمونه ها طبق روش استاندارد MOOPAM صورت گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که غلظت عناصر مورد مطالعه در بافت عضله میگوسفید سرتیز در مناطق نمونه برداری شده از لحاظ آماری اختلاف معنی داری را نشان می دهد P<0.05)). همچنین از نظر غلظت عناصر مورد مطالعه در بافت عضله ی میگوسفید سرتیز در سه منطقه مورد مطالعه بین دو فصل تابستان و زمستان از لحاظ آماری اختلاف معنی داری مشاهده شدp<0.05)). بطوریکه هم در فصل تابستان و هم زمستان غلظت عناصر سرب، نیکل، آهن و مس در بافت عضله ی میگوسفید سرتیز در منطقه قشم بیشتر از دو منطقه ی دیگر می باشد. ضمنأ نتایج حاصل از مقایسه غلظت عناصر مورد مطالعه در بافت عضله میگوسفید سرتیز با استانداردهای جهانی نشان داد که غلظت عناصر مورد مطالعه در بافت عضله ی میگوسفید سرتیز در مناطق قشم، بندرخمیر و بندرلافت کمتر از حد مجاز استاندارد های جهانی می باشد، که نشان دهنده ی آن است که این اکوسیستم ها از نظر آلودگی برای سلامتی این آبزی مشکل ساز نمی باشد

با سلام،محصول دانلودی مقاله مطالعه و اندازه گیری برخی عناصر فلزی (سرب، نیکل، روی، مس و آهن) در بافت عضله میگوسفیدسرتیز (Metapenaeus affinis) در استان هرمزگان آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله مطالعه و اندازه گیری برخی عناصر فلزی (سرب، نیکل، روی، مس و آهن) در بافت عضله میگوسفیدسرتیز (Metapenaeus affinis) در استان هرمزگان هدایت میشوید
مقاله مطالعه و اندازه گیری برخی عناصر فلزی (سرب، نیکل، روی، مس و آهن) در بافت عضله میگوسفیدسرتیز (Metapenaeus affinis) در استان هرمزگان

تاثیر بتاگلوکان جو بدون پوشینه به عنوان مقلد چربی بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی، بافتی و حسی سس مایونز کم چرب

تاثیر بتاگلوکان جو بدون پوشینه به عنوان مقلد چربی بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی، بافتی و حسی سس مایونز کم چرب

… دانلود …

تاثیر بتاگلوکان جو بدون پوشینه به عنوان مقلد چربی بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی، بافتی و حسی سس مایونز کم چرب دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر بتاگلوکان جو بدون پوشینه به عنوان مقلد چربی بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی، بافتی و حسی سس مایونز کم چرب کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثیر بتاگلوکان جو بدون پوشینه به عنوان مقلد چربی بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی، بافتی و حسی سس مایونز کم چرب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثیر بتاگلوکان جو بدون پوشینه به عنوان مقلد چربی بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی، بافتی و حسی سس مایونز کم چرب :

سال انتشار : 1391

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي صنايع غذايي (دانش كشاورزي)

تعداد صفحات : 14

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

كلید واژه: سس مایونز کم چرب، بتاگلوکان، ویژگی های بافتی، جو بدون پوشینه

عنوان محصول دانلودی:تاثیر بتاگلوکان جو بدون پوشینه به عنوان مقلد چربی بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی، بافتی و حسی سس مایونز کم چرب
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به تاثیر بتاگلوکان جو بدون پوشینه به عنوان مقلد چربی بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی، بافتی و حسی سس مایونز کم چرب را در ادامه مطلب ببینید
تاثیر بتاگلوکان جو بدون پوشینه به عنوان مقلد چربی بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی، بافتی و حسی سس مایونز کم چرب

مقاله مدیریت مواد زائد جامد در شهر تهران

 مقاله مدیریت مواد زائد جامد در شهر تهران

… دانلود …

مقاله مدیریت مواد زائد جامد در شهر تهران دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدیریت مواد زائد جامد در شهر تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدیریت مواد زائد جامد در شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدیریت مواد زائد جامد در شهر تهران :

سال انتشار: 1381

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

عباسعلی شاه علی –

چکیده:

رشد روز افزون جمعیت توسعه بی رویه شهری، افزایش مهاجرت، روند صعودی فرهنگ مصرف گرایی در بین شهروندان، ا لگوی مصف غلط و رایج جامعه، افزایش تنوع و تولید کالاهای مصرفی و بسیاری از شاخص های دیگر امروزه از عوامل اصلی رشد روز افزون تولید زایدات مختلف و متنوع در ابرشهری مانند تهران می باشد. امروزه شهر تهران روزانه بالغ بر 7000 تن زباله تولیدی دارد. (7000000 کیلوگرم) و این در حالیست که حدود 70 درصد از زباله شهر تهران را پسمانده های مواد غذایی و آلی و در حدود 29% زباله تولیدی شهر تهران را زباله خشک و 1% آن را زایدات ویژه تشکیل می دهد و به طور متوسط هر شهروند تهرانی در طول شبانه روز بین 500 تا 750 گرم زباله تولید می کند. میزان زباله بیمارستانی تولیدی روزانه در شهر تهران حدود 70 تن می باشد که از این مقدار حدود 40% آن را زایدات عقونی و خطرناک تشکیل می دهد.

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی مقاله مدیریت مواد زائد جامد در شهر تهران روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

مقاله مدیریت مواد زائد جامد در شهر تهران

تحلیل هندسی و نقوش آجری کاری و کاشی کاری دوره صفوی (نمونه موردی: مسجد حکیم اصفهان)

تحلیل هندسی و نقوش آجری کاری و کاشی کاری دوره صفوی (نمونه موردی: مسجد حکیم اصفهان)

… دانلود …

تحلیل هندسی و نقوش آجری کاری و کاشی کاری دوره صفوی (نمونه موردی: مسجد حکیم اصفهان) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل هندسی و نقوش آجری کاری و کاشی کاری دوره صفوی (نمونه موردی: مسجد حکیم اصفهان) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحلیل هندسی و نقوش آجری کاری و کاشی کاری دوره صفوی (نمونه موردی: مسجد حکیم اصفهان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحلیل هندسی و نقوش آجری کاری و کاشی کاری دوره صفوی (نمونه موردی: مسجد حکیم اصفهان) :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر خاورميانه

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

مسجد حکیم از بناهای دوره صفویه می باشد که به شیوه اصفهانی ساخته شده است. هدف پژوهش، بررسی هندسی و نقش اجرکاری و کاشیکاری به عنوان یکی از عناصر تزیینی بنا، در مسجد حکیم اصفهان می باشد. بررسی ها نشان می دهد که نقوش کاشیکاری مسجد حکیم از اشکال هندسی و خط کوفی، خط بنای معقلی و ساده و خط نستعلیق با هم در آمیخته شده است.مسجد به عنوان کانون یکتا پرستی باید از زیبایی های معنوی برخوردار باشد. طرح های شبستانی و بعدها چهل ستونی با اجراهای مطلوب و نماسازی های بسیار چشمگیر از هنر خاص دوره صفویه بوده است. روند مسجد سازی از دوره صفویه تا امروز هم از نظر تحلیل هندسی و اجر کاری و کاشی کاری از طرح و نقوش بسیار زیبا بهره برده است.کاشی کاری و اجر کاری در ایران از مهم ترین مظاهر بروز مفاهیم معنوی و عرفانی در هنرو معماری بشمار می رود که در تزیینات مساجد و اماکن مذهبی رکن اصلی را ایفا می کند. کاشی کاری و اجر کاری جز جدانشدنی از مساجد است.اهمیت این پژوهش بررسی نقو ش کاشیکاری و اجر کاری اشکال به کار رفته در معماری اسلامی است که از نظر سیاسی، اجتماعی و مذهبی مورد توجه است. روش بررسی مجموعه تحلیلی و توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است.

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی تحلیل هندسی و نقوش آجری کاری و کاشی کاری دوره صفوی (نمونه موردی: مسجد حکیم اصفهان) آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل تحلیل هندسی و نقوش آجری کاری و کاشی کاری دوره صفوی (نمونه موردی: مسجد حکیم اصفهان) و بررسی کامل هدایت میشوید

تحلیل هندسی و نقوش آجری کاری و کاشی کاری دوره صفوی (نمونه موردی: مسجد حکیم اصفهان)

مقاله کنترل فازی درهمتنیدگی اتم میدان در سیستم سه ترازی نوع V

 مقاله کنترل فازی درهمتنیدگی اتم میدان در سیستم سه ترازی نوع V

… دانلود …

مقاله کنترل فازی درهمتنیدگی اتم میدان در سیستم سه ترازی نوع V دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کنترل فازی درهمتنیدگی اتم میدان در سیستم سه ترازی نوع V کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کنترل فازی درهمتنیدگی اتم میدان در سیستم سه ترازی نوع V،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کنترل فازی درهمتنیدگی اتم میدان در سیستم سه ترازی نوع V :

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

علی مرتضی پور – دانشکده فیزیک مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، جاده گاوازنگ
محمد اباذری – گروه فیزیک دانشگاه زنجان، کیلومتر 5 جاده تبریز، زنجان
محمد محمودی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان، کیلومتر 5 جاده تبریز، زنجان

چکیده:

در این مقاله با استفاده از آنتروپی کاهش یافتهی اتمی به مطالعهی درهمتنیدگی بین اتم و میدان، در یک سیستم سه ترازنوعVمیپردازیم. سیستم اتمی با دو میدان همدوس لیزری کلاسیکی خارجی برهمکنش میکند. نتایج نشان میدهد که در غیاب تداخل کوانتومی ناشی از دو گسیل خودبخودی، درهمتنیدگی اتم–میدان مستقل از فاز نسبی بین میدانهای خارجی است. اما در حضوراین تداخل کوانتومی تحول زمانی و مقدار پایای درهمتنیدگی به فاز نسبی میدانهای اعمالی وابسته است. همچنین نشان میدهیم که تحت شرایط مناسب و به ازای یک فاز نسبی خاص، اتممیدان غیردرهمتنیدهاند

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی مقاله کنترل فازی درهمتنیدگی اتم میدان در سیستم سه ترازی نوع V آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله کنترل فازی درهمتنیدگی اتم میدان در سیستم سه ترازی نوع V و بررسی کامل هدایت میشوید

مقاله کنترل فازی درهمتنیدگی اتم میدان در سیستم سه ترازی نوع V