مقایسه کارآیی و عوارض زودرس قرص های پیشگیری از بارداری نوع ال دی با تری فازیک

مقایسه کارآیی و عوارض زودرس قرص های پیشگیری از بارداری نوع ال دی با تری فازیک

… دانلود …

مقایسه کارآیی و عوارض زودرس قرص های پیشگیری از بارداری نوع ال دی با تری فازیک دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه کارآیی و عوارض زودرس قرص های پیشگیری از بارداری نوع ال دی با تری فازیک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقایسه کارآیی و عوارض زودرس قرص های پیشگیری از بارداری نوع ال دی با تری فازیک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقایسه کارآیی و عوارض زودرس قرص های پیشگیری از بارداری نوع ال دی با تری فازیک :

گزارش شده است. برخی محققین معتقدند بدلیل کمتر بودن دوز پروژستین در قرص های تری فازیک اثرات متابولیک ناخواسته ناشی از آنها نیز کمتر است. به نظر می رسد تحقیقی به منظور مقایسه کارآیی و عوارض این دو نوع قرص در یک کارآزمایی بالینی راهگشای خوبی جهت ارائه دهندگان خدمات بهداشتی باشد. نوع مطالعه کارآزمایی بالینی، تصادفی و نمونه پژوهش 482 نفر خانم 49-15 ساله می باشند که در دو گروه (گروه اول مصرف کنندگان قرص پیشگیری از بارداری نوع ال.دی و گروه دوم نوع تری فازیک) قرار گرفتند. روش نمونه گیری به شیوه خوشه ای، تصادفی و مبتنی بر هدف می باشد. ابتدا از مراکز بهداشت شهر مشهد، 26 مرکز بهداشت به صورت خوشه انتخاب و از هر مرکز 20 خانم مراجعه کننده به مراکز بهداشتی متقاضی قرص با استفاده از جدول اعداد تصادفی انتخاب و یکی از دو نوع قرص تجویز شد. افراد مورد پژوهش برای مدت یک سال ماهانه مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمون مجذور کای بین دو نوع قرص پیشگیری از بارداری از نظر میزان تداوم مصرف، بروز حاملگی ناخواسته، افزایش فشار خون، لکه بینی و مشکلات گوارشی بر حسب سن و مدت زمان مصرف تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد، ولی بین بروز ملاسما و آکنه، افزایش وزن و مشکلات عصبی و خلقی و نوع قرص ارتباط معنی داری وجود دارد و این مشکلات در مصرف کنندگان قرص ال.دی بیشتر از قرص تری فازیک می باشد. بررسی نتایج نشان داد بعد از یک سال پیگیری، میزان رضایت مندی مصرف کنندگان قرص تری فازیک بیش از قرص ال. دی بوده و عوارض قرص های تری فازیک کمتر است. انجام تحقیق بیشتر برای بررسی عوارض دیررس این دو نوع قرص توصیه می شود.

كلید واژه: قرص ال دی، تری فازیك، عوارض، اثربخشی

عنوان محصول دانلودی:مقایسه کارآیی و عوارض زودرس قرص های پیشگیری از بارداری نوع ال دی با تری فازیک
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقایسه کارآیی و عوارض زودرس قرص های پیشگیری از بارداری نوع ال دی با تری فازیک را در ادامه مطلب ببینید
مقایسه کارآیی و عوارض زودرس قرص های پیشگیری از بارداری نوع ال دی با تری فازیک