بررسی تاثیر عوامل روانشناختی تبعیض بر روند استخدام کارکنان شهردای منطقه 3 تهران

بررسی تاثیر عوامل روانشناختی تبعیض بر روند استخدام کارکنان شهردای منطقه 3 تهران

… دانلود …

بررسی تاثیر عوامل روانشناختی تبعیض بر روند استخدام کارکنان شهردای منطقه 3 تهران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر عوامل روانشناختی تبعیض بر روند استخدام کارکنان شهردای منطقه 3 تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تاثیر عوامل روانشناختی تبعیض بر روند استخدام کارکنان شهردای منطقه 3 تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تاثیر عوامل روانشناختی تبعیض بر روند استخدام کارکنان شهردای منطقه 3 تهران :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت و اولين کنفرانس کارآفريني و نوآوري هاي باز

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی تاثیر روانشناسی تبعیض استخدامی بر روند استخدامی کارکنا ن شهرداری منطقه 3 تهران می باشد جامعه آماری این پژوهش را کارکنان شهرداری منطقه 3 هران تشکیل می دهد و از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای نمونه برداری استافده گردید . تعداد کارکنا شهرداری منطقه 3 تهران 800 نفر می باشد در تحقیق حاضر جهت محاسبه حجم نمونه مناسب از جدول مورگان استافده گرددی که حجم نمونه تعداد 260 نفر از جدول مذکور استخراج گردید. روش تحقیق توصیفی از نوع همستگی می باشد جهت سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه ترکیبی محقق ساخته استافده گردید جهت تجزیه و تحلیل توصیفی و تحلیل عاملی داده ها از نرم افزار SPSS20 به منظور بررسی فرضیات تحقیق و برازش مدل از مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم فازری لیزرل استفاده شد. نتایج نشان دادد که تبیعیض روانشناختی بر روند استخدام کارکنان تاثیرگذار است.

پژوهشگر گرامی فایل کامل بررسی تاثیر عوامل روانشناختی تبعیض بر روند استخدام کارکنان شهردای منطقه 3 تهران با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل بررسی تاثیر عوامل روانشناختی تبعیض بر روند استخدام کارکنان شهردای منطقه 3 تهران دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.