مقاله تاثیرآللوپاتیک عصاره های گیاه چویل Ferulago angulata برجوانه زنی و رشدبذرکاهو Lettuce (Romaino- Siahoo

 مقاله تاثیرآللوپاتیک عصاره های گیاه چویل Ferulago angulata برجوانه زنی و رشدبذرکاهو Lettuce (Romaino- Siahoo

… دانلود …

مقاله تاثیرآللوپاتیک عصاره های گیاه چویل Ferulago angulata برجوانه زنی و رشدبذرکاهو Lettuce (Romaino- Siahoo دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیرآللوپاتیک عصاره های گیاه چویل Ferulago angulata برجوانه زنی و رشدبذرکاهو Lettuce (Romaino- Siahoo کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثیرآللوپاتیک عصاره های گیاه چویل Ferulago angulata برجوانه زنی و رشدبذرکاهو Lettuce (Romaino- Siahoo،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیرآللوپاتیک عصاره های گیاه چویل Ferulago angulata برجوانه زنی و رشدبذرکاهو Lettuce (Romaino- Siahoo :

چکیده:
که Ferulago angulata درنواحی مرکزی ایران به چویل سه پاره یاسه گوشه مشهور است گیاهی است علفی ازتیره چتریان این گیاه بومی و پایای اسیای جنوبی بوده و بصورت گسترده درایران نیز انتشار دارد و ازگیاهان با ارزش مرتعی است به منظور بررسی اثرات اللوپاتیک غلظت های مختلف عصاره n- هگزانی و دی کلرمتانی استخراج شده ازریشه گیاه چویل برروی صفات فیزیولوژیکی بذرکاهو Lettuce(Romaino-Siahoo ازمایشی بصورت طرح تصادفی باچهارتکرار انجام شد عصاره n- هگزانی ودی کلرومتانی ازریشه گیاه با حلال n- هگزان و دی کلرومتان و با استفاده ازدستگاه سوکسیله تهیه گردید تیمار مورد بررسی شامل پنج غلظت 0/001و0/01و0/1و1و10 میلی گرم برمیلی لیتر ازعصاره تهیه شده بود ازاب مقطر به عنوان تیمارشاهدصفر استفاده گردید تجزیه واریانس داده ها نشان داد که هردوعصاره برروی رشدریشه چه رشدساقه چه و درصد جوانه زنی درسطح احتمال 5درصد برای گیاه مورد ازمایش معنی دار است ازغلظت 0/001 به بالا برای هردوعصاره برروی رشدریشه چه و رشدساقه چه اثرمهاری دارد درغلظت 10میلی گرم بریملی لیتر عصاره دی کلرومتان بطور کامل جوانه زنی بذور کاهو را مهار می نماید اثرات اللوپاتیک مشاهده شده درعصاره استخراج شده ریشه گیاه مذکور میتواند به علت وجود کومارین دراین گیاه باشد باتوجه به اثرات بارزاللوپاتیک عصاره های چویل سه پاره میتوان با مطالعات بیشتر ازاین عصاره ها به عنوان یک علف کش طبیعی استفاده شود.

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل مقاله تاثیرآللوپاتیک عصاره های گیاه چویل Ferulago angulata برجوانه زنی و رشدبذرکاهو Lettuce (Romaino- Siahoo روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

مقاله تاثیرآللوپاتیک عصاره های گیاه چویل Ferulago angulata برجوانه زنی و رشدبذرکاهو Lettuce (Romaino- Siahoo